2020 LGS Matematik – Konuları

2019 – 2020 yılında 8. sınıfların gireceği LGS sınavındaki matematik dersi konuları kazanım bazlı listelenmiştir.

Covid-19 salgı nedeniyle mart ayında okullara ara verilip, uzaktan eğitime başlanılmasından sonra MEB Lgs konularında güncelleme yaptı. Bu sebeple Haziran 2020 LGS konuları sadece ilk dönem konularını içerecektir.
Peki 2020 Haziran LGS sınavında Matematik dersinden hangi konular var bakalım.

2019-2020 LGS MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar
 • 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • 8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
 • 8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
Üslü İfadeler
 • 8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
 • 8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 • 8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • 8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • 8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
Kareköklü İfadeler
 • 8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • 8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
 • 8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi   a   b şeklinde yazar ve  a   b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • 8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • 8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • 8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
 • 8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
 • 8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
Veri İşleme
 • 8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
 • 8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
Olasılık
 • 8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.
 • 8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
 • 8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
 • 8.5.1.4. Olasılık değerinin 0  ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
 • 8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • 8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
 • 8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
 • 8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • 8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Üye OlŞifremi Unuttum