logo
5. Sınıf Doğal Sayılar Testi 1
1.
392 457 sayısının rakamlarının yerlerini değiştirerek yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 975 432
Soru Açıklaması
2.
Okunuşu yüz otuz milyon üç yüz yirmi bin dokuz yüz elli üç olan sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 130 320 953
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 43 054 953 sayısını oluşturan rakamlardan birinin basamak değeri değildir?
Doğru Cevap: "C" 40 000
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen sayılardan hangisi 5 500 200 sayısı ile 50 800 300 arasındadır?
Doğru Cevap: "C" 23 476 200
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.