TEOG 1 Matematik Konuları – Kasım 2017

2016 – 2017 yılında 8. sınıfların girdiği TEOG Sınavındaki konular ilk kez uygulanmıştı. 2017 – 2018 yılında ise aynı konular çıkacak fakat biraz ilaveyle. Karaköklü Sayılar konusu tamamen sınava dahil edildi. Geçen sene 2 kazanım dahil değildi. Peki 2017  Kasım Teog sınavında Matematik dersinden hangi konular var bakalım.

15 Eylül 2017 Tarihinde MEB Duyurusu nedeniyle güncelleme yapılmıştır.

2017-2018 1. DÖNEM TEOG

KASIM AYI TEOG MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar
 • Çarpanlar ve Katlar Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
 • Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
Üslü İfadeler
 • Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
 • Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 • Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
Kareköklü İfadeler
 • Tam kare doğal sayıları tanır.
 • Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
 • Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
 • Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
 • Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.(*)
 • Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.(*)

 

2016 yılında “Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleri” çıkmamıştı, 2017 yılında var.
2016 yılında “Ondalık ifadelerin karekökleri” çıkmamıştı, 2017 yılında var.
15 Eylül’de güncellendi. Bu yıl uygulanacak, en güncel halidir.